فرم و فضا در عكاسي

فرم و فضا در عكاسي:

يك ترم 10 جلسه-2 ساعته

يكروز در هفته-پنجشنبه 18-20

مدرس:جاويد رمضاني

 


عنوان دوره : آموزش مبانی تصویر با ابزار عکاسانه

یادگیری حساسیت به فرم و رنگ و جایگیری ابژه در فضا

فهم فضا (تعریف فضای عکاسانه، تمایز فضای عکاسانه با دیگر هنرها)

تولید فضا (بحث فنی عناصر تصویری،نور،جنسیت(بافت) پرسپکتیو)

کاربرد فضاسازی در عکاسی:عکاسی تبلیغاتی،هنری،stage، تولید فضا

در این دوره هنر جو با ابزار نقد فرمالیستی به نقد آثار خود می پردازد. و امکان

فهم ساختاری آثار هنری معاصر را از زاویه تحلیل قا لب  بدست می آورد.

استحکام در ترکیب بندی و مفاهیم فیزیکی اثر هنری در این دوره به صورت عملی

ودر کارگاه رخ میدهد. یاد گیری مبانی زبان تصویر(فرم ورنگ) در این دوره با

 ابزار دوربین  به جای کاغذ و رنگ انجام میشود.

فضا سازی و استفاده هوشمندانه از عناصر برای تصویر سازی با ابزار عکاسی.از

مختصات این دوره است

تحلیل آثار عکاسان گدشته و چگونگی کار کرد و تاریخ فرمالسیم از دهه 60 ثا امروز.

پیش نیاز این دوره آشنایی کامل با فن اولیه عکاسی. و نر افزار فتو شاپ است.


جهت رزرو ثبت نام مبلغ 100،000 تومان به شماره کارت05022291039861073 بانک پاسارگاد به نام: مریم روشن فکر واریز نموده و مشخصات خود را در لینک ثبت نام وارد نمایید.

 
استاد : جاويد رمضاني
ظرفیت کل : 12
ظرفیت باقی مانده : 12
شهریه : 400،000 تومان
تعداد جلسات : 10
تاریخ شروع : بزوردی تاریخ برگزاری این دوره اعلام خواهد شد

ثبت نام

لیست کلاس ها

ورود کاربران