سفر عكاسي هرانده

 سفر به روستاي زيباي هرانده از توابع فيروزكوه كه در تاريخ 26 آبان و با همراهي استاد جاويد رمضاني انجام گرفت.

مطالعه بیشتر...

ورود کاربران