سفر شهرستانك

 هشتم دي ماه به دليل برخي مشكلات از سفر به پاده صرف نظر كرديم و با توافق دوستان به روستاي زيباش شهرستانك رفتيم.استاد همراه ما در اين سفر آقاي كيايي بودند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه بیشتر...

سفر عكاسي هرانده

 سفر به روستاي زيباي هرانده از توابع فيروزكوه كه در تاريخ 26 آبان و با همراهي استاد جاويد رمضاني انجام گرفت.

مطالعه بیشتر...

ورود کاربران