مبانی سواد بصری ( لذت هنر)

جلسات 2 ساعته و یک جلسه در هفته

 

این کلاس به یک ترم محدود نمی باشد و تا زمانی که هنرجو نیاز داشته باشد می تواند در این کلاس شرکت کند.

مدرس: مریم روشن فکر

در این کلاس مبانی هنرهای تجسمی از ابتدا بها توجه به نظریه گشتالت آموزش داده می شود و هم زمان آموزش عملی به کار بردن این ابزار برای برقراری هرچه بهتر ارتباط بین مغز، چشم و دست هنرمند آموزش داده می شود.

در این کلاس ابزار مورد استفاده می تواند عکاسی، نقاشی و یا گرافیک باشد که هر هنرجو بنابر علاقه خود از آن برای انجام تمرینات کلاس بهره می برد. که پس از تسلط نسبی بر مبانی هنرهای تجسمی هنرجویان با انتخاب پروژه شخصی به تحلیل و بررسی آن از لحاظ فرمی خواهند پرداخت.

مطالب آموزش داده شده در این کلاس به طور خلاصه به شرح زیر است:

یادگیری حساسیت به فرم و رنگ و جایگیری ابژه در فضا

فهم فضا (تعریف فضای عکاسانه، تمایز فضای عکاسانه با دیگر هنرها)

تولید فضا (بحث فنی عناصر تصویری،نور،جنسیت(بافت) پرسپکتیو)

در این دوره هنر جو با ابزار نقد فرمالیستی به نقد آثار خود می پردازد. و امکان

فهم ساختاری آثار هنری معاصر را از زاویه تحلیل قا لب  بدست می آورد.

استحکام در ترکیب بندی و مفاهیم فیزیکی اثر هنری در این دوره به صورت عملی

ودر کارگاه رخ میدهد. یاد گیری مبانی زبان تصویر(فرم ورنگ) در این دوره با

 ابزار دلخواه انجام میشود. 

 

استاد : مریم روشن فکر
ظرفیت کل : 10
ظرفیت باقی مانده : 10
شهریه : 250000
تعداد جلسات : 4
تاریخ شروع : بزوردی تاریخ برگزاری این دوره اعلام خواهد شد

ثبت نام

لیست کلاس ها

ورود کاربران