تاریخ هنر نوگرای ایران

مدرس: حافظ روحانی

یک جلسه در هفته

 

 

تاریخ هنر نوگرای ایران

 

ورود نخستین مستشاران غربی به ایران در میانه‌ی سلطنت صفویه، نه فقط ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی ایران را با تغییر مواجه کرد، که با نمایش شکلی تازه از تصویرگری، بسیاری از سنت‌های تصویری ایرانی را نیز تغییر داد. به واقع از میانه‌ی این دوره بود که تغییر ساختار اقتصادی، رویارویی با غرب و ... ایرانی را با نیازهای کاملاً جدیدی مواجه کرد که لاجرم سرآغاز جریانی شد که 200 سال بعد به شکل‌گیری هنر نوگرای ایران منجر شد. به این ترتیب از زمانی که محمدزمان و علی‌قلی جبه‌دار (جبادار) فرنگی‌سازی را آغاز کردند، فقط یک سنت تصویری جدید را بنا نکردند بلکه داشتند بنیان‌های هنر ایرانی را تغییر می‌دادند.

این بنیان‌ها در دوره‌ی قاجار و بعدتر در دوره‌ی پهلوی دوم منجر به شکل‌گیری هنر نوگرایی شد که الان جریان اصلی هنر ایران محسوب می‌شود و هدف این دوره بررسی سیر تاریخی تحولات آن است. در این دوره‌ی آموزشی که در دو ترم 8 جلسه‌ای ارائه می‌شود، شکل‌گیری هنر نوگرای ایران از میانه‌ی دوره‌ی صفوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا دوران معاصر پیش خواهد آمد. در این دوره‌ هنر نوگرای ایران با در نظر گرفتن تحولات سیاسی / اجتماعی / فرهنگی بررسی می‌شود و تأثیر جریانات هنری غربی بر روی هنر نوگرای ایران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. هدف اصلی این دوره بررسی تغییر نگاه ایرانی به هنر است و بررسی آن تنها با کاوش در تغییر الگوی سلیقه‌ که مبتنی بر تغییر باورهای سیاسی / اجتماعی / فرهنگی و حتی فلسفی ایرانی است، ممکن خواهد بود. در نتیجه به شکلی جاه‌طلبانه می‌توان این دوره را بررسی تغییر و تحول فکر ایرانی بر مبنای بررسی آثار فرهنگی و هنری نامید.

 

ترم اول:

مبانی تاریخ هنر نوگرای ایران. بررسی تاریخ هنر نوگرای ایران، از دوره‌ی صفویه تا 1345 و برگزاری پنجمین بی‌ینال نقاشی تهران که به معنی تثبیت هنر نوگرای ایران محسوب می‌شود. در این دوره علاوه بر بررسی تاریخ تحولات نقاشی در ایران، تاریخ عکاسی، گرافیک، معماری و ... نیز به شکل اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ترم دوم:

از 1345 تا روزگار ما. در این دوره که هنر نوگرای ایرانی تثبیت شده است، علاوه بر بررسی تحولات هنری، شکل‌گیری نهادهای فرهنگی و رویدادهای مهم هنری نیز مرور می‌شوند؛ از قبیل گالری‌های هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دفتر مخصوص فرح دیبا، جشن هنر شیراز و .... این دوره تاریخ تحولات هنری، شامل سنت‌های تصویرگری، تأثیر متقابل هنرمندان ایرانی ساکن خارج از کشور بر هنر داخلی و بالعکس و تاریخ تحولات رسانه‌های جدید را مورد بررسی قرار خواهد داد.  

قیمت ذکر شده و تعداد جلسات برای یک ترم می باشد.   

استاد : حافظ روحانی
ظرفیت کل : 12
ظرفیت باقی مانده : 12
شهریه : 400000تومان
تعداد جلسات : 8
تاریخ شروع : بزوردی تاریخ برگزاری این دوره اعلام خواهد شد

ثبت نام

لیست کلاس ها

ورود کاربران