عكاسي پايه

يكروز در هفته

مدرس:عليرضا روح نواز


آشنايي با دوربين هاي عكاسي و نحو عملكرد آنها و وسايل جانبي-

آشنايي با لنزها

سنسورها(نگاتيو و ديجيتال)

Iso

شناخت نور

فيلترها

نورسنجي

لتيتيود

بركتينگ

منابع نوري

فلاشها انواع و نحوه استفاده

اصلاح نور و رنگ(white balance)

 


  براي ثبت نام مبلغ كلاس را به شماره كارت:6104337097719585 -بانك ملت - به نام مريم روشن فكر واريز و اطلاعات مربوطه را در لينك ثبت نام پر كنيد.

 

استاد : عليرضا روح نواز
ظرفیت کل : 15
ظرفیت باقی مانده : 15
شهریه : 350000 تومان
تعداد جلسات : 10
تاریخ شروع : بزوردی تاریخ برگزاری این دوره اعلام خواهد شد

ثبت نام

لیست کلاس ها

ورود کاربران