گالري تصاوير

فضای آموزشگاه:

 

 

 

 

 

 

 کلاس عکاسی دیجیتال پیشرفته:

 

 

 

 

 کلاس عکاسی دیجیتال(پایه):

 

 

 

 

ورک شاپ عکاسی پرتره با دوربین قطع بزرگ و فیلم پولاروید

(دومین فستیوال پرتره سازی اسفند 91-مدرس سروش کیایی):

 

 

ورک شاپ دستکاری روی عکس با فرآورده های نفتی

(دومین فستیوال پرتره سازی اسفند 91-مدرس:بابک کاظمی):

 

 

ورود کاربران