نمایشگاه نقاشی های مسعود سعدالدین

حیرت در «آن»

نمایشگاه نقاشی های مسعود سعدالدین
همراه با رونمایی کتاب آثار و گفتگو با هنرمند
گشایش: جمعه ۲۴خرداد| ۱۶:۳۰ تا ۲۱

گالری دیلمان، خ شریعتی، بالاتر از ظفر، خ کودکان غزه(پور مشکانی) ، شماره ۵۰

MASOUD SADEDIN PAINTING EXHIBITION
Rapture in the moment

Deilaman art gallery is presenting Masoud Sadedin’s latest painting exhibition in Iran

curated by Javid Ramezani (Curator and art critic) with association of d’Angers Gallery.

Deilaman art gallery: No.50, koodakan-e-Ghazeh St., Shariati Ave., Tehran-Iran

Opening & Book launch: Friday 14th of June up to 12th on July, 4 P.M

Visiting Hours: 4-8 P.M

نقد جاوید رمضانی بر آثار مسعود سعد الدین

مصاحبه بهنام کامرانی درباره مسعود سعدالدین

 

ورود کاربران