سفر عكاسي هرانده

 سفر به روستاي زيباي هرانده از توابع فيروزكوه كه در تاريخ 26 آبان و با همراهي استاد جاويد رمضاني انجام گرفت.

 

           

 

         

 

         

 

         

 

 

         

 

 

 

 

ورود کاربران