سمينار عكاسي و پست مدرنيسم

بدين وسيله به اطلاع مي رساند روز چهارشنبه 4 بهمن سمينار "عكاسي و پست مدرنيسم" در مركز تخصصي هنر برگزار مي گردد.

شركت در سمينار منوط به ثبت نام در سايت و ارائه دعوتنامه پرينت شده است.

 

ارائه كننده:مسعود ثابت زاده (كارشناسي ارشد عكاسي-دانشگاه هنر)

زمان : چهارشنبه 4 بهمن-ساعت 6-8

مكان:در دعوتنامه قيد خواهد شد.

ضمنا شركت در سمينار رايگان مي باشد.

ثبت نام

 

ورود کاربران