تخفيف هاي زمستاني

مجموعه تخفيف هاي اين فصل ما شامل :

 آشنايي با مباني نظري عكاسي معاصر

 عكاسي پايه

مي شود.

تعرفه تخفيف ها به اين صورت است:

40% تخفيف ويژه :كليه افرادي كه براي ترم بهار نورپردازي (شروع:ارديبهشت 93) تا پايان سال 92 ثبت نام نمايند

30% تخفيف: برگزيدگان فستيوال پرتره سازي (مباني نظري:350 و عكاسي پايه:210)

20% تخفيف:اعضاي مركز تخصصي هنر  (و دانشجويان آقاي جاويد رمضاني فقط جهت كلاس مباني نظري) (مباني نظري:400 وعكاسي پايه:240)

15% تخفيف:دانشجويان(با ارائه كارت دانشجويي)  (مباني نظري:425 و عكاسي پايه:255)

 

 

 

 

ورود کاربران