تخفيفات ترم بهار

40% تخفيف ويژه كلاس نورپردازي براي كسانيكه تا پايان سال 92 براي ترم بهار ثبت نام كنند.

20% تخفيف براي بقيه دوره ها (عكاسي پايه، نرم افزارهاي عكاسي، آشنايي با مباني نظري عكاسي معاصر ، افتر افكت و ...) براي كسانيكه تا پايان سال 92 براي ترم بهار ثبت نام كنند.

ورود کاربران