دوربين قطع بزرگview camera

كارهاي دانشجويان كلاس دوربين قطع بزرگ كه از كاخ گلستان تهران و بر روي فيلم تخت عكسبرداري شده است.

 

 

 

 

 

 

 

و تصاوير پشت صحنه:

 

 

ورود کاربران