کلاس مبانی هنرهای تجسمی

نمونه کارهای شاگردان کلاس مبانی هنرهای تجسمی:

مدرس:جاوید رمضانی

 

امیر کوشا منش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سارا رفیعی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود کاربران