گزارش تصویری کارگاه گام بیکرومات

کارگاه چتپ گام بیکرومات در تاریخ 27 فروردین 95 در مرکز تخصصی هنر برگزار گردید، که منتخب آثار شرکت کنندگان در این کارگاه در نمایشگاهیبا عنوان «پارارگون در عکاسی» در باغ موزه هنر ایرانی به نمایش گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود کاربران